Akuttpodden
Delir

Delir

November 25, 2019

Bjørn Erik Neerland er spesialist i indremedisin og geriatri. Han er en av få som har skrevet en phd om delirium. Svært mange pasienter, både unge og gamle, får delir. Bjørn Erik forteller oss hva delir er, hvordan vi oppdager tegn på delir, hvordan vi behandler det og ikke minst hvordan vi forebygger det.  

PS: personlig historie om delir er gjengitt med samtykke fra familien.  

Annonse/reklame:

Ønsker du å lese mer om delir og sykepleie til pasienter med delir, anbefaler jeg Klinisk sykepleie bind 1 og Geriatrisk sykepleie, begge utgitt av Gyldendal Akademisk.

https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Sykepleiefaget/Geriatrisk-sykepleie-2.-utg

 

https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Sykepleie/Sykepleiefaget/Klinisk-sykepleie3

 

E-sigaretter og ARDS med forbedret lyd

E-sigaretter og ARDS med forbedret lyd

November 17, 2019

Samme episode som ble lagt ut på fredag, men denne skal ha høyere lyd. Beklager, og takk til deg som gav tilbakemelding om at lyden var lavere enn vanlig. 

Nyresvikt del 2

Nyresvikt del 2

October 30, 2019

I del 2 av 2 tar den straks ferdig spesialisten i nyremedisin, Linda Østli Druglimo, oss gjennom eksempler på hvilke pasienter vi treffer med nedsatt nyrefunksjon, hvordan det diagnostiseres, hvordan det behandles og ikke minst hvordan vi kan forebygge det hos allerede inneliggende pasienter. 

Det at det å ha akutt nyreskade, selv lettere grad, har vist seg å være prognostisk relevant med dårligere prognose under den aktuelle innleggelsen(nesten uansett årsak) med lengre innleggelser og dårligere utfall, men også forbundet med høyere risiko for hjertekarsykdom, død, senere kronisk nyresvikt mv.

Annonse: Episoden er laget i samarbeid med Sykepleiepluss, som nå i desember endrer navn til MedEasy. På medeasy.no finner du allerede nå nye, og oppdaterte forelesninger om blant annet nyreanatomi/fysiologi/sykdomslære. Dersom du ønsker å få det presentert på en annen måte enn i denne podcasten, og ønsker mer visualisering, anbefaler jeg deg å gå inn der. 

Nyresvikt del 1

Nyresvikt del 1

October 30, 2019

I del 1 av 2 tar den straks ferdig spesialisten i nyremedisin, Linda Østli Druglimo, oss gjennom nyreanatomi som er greit å vite for å forstå hvordan man skal oppdage nedsatt nyrefunksjon og hva disse blodprøvene med GFR og kreatinin forteller oss. 

Annonse: Episoden er laget i samarbeid med Sykepleiepluss, som nå i desember endrer navn til MedEasy. På medeasy.no finner du allerede nå nye, og oppdaterte forelesninger om blant annet nyreanatomi. Dersom du ønsker å få det presentert på en annen måte enn i denne podcasten, og ønsker mer visualisering, anbefaler jeg deg å gå inn der. 

Rabdomyolyse

Rabdomyolyse

September 16, 2019

Jeg har vært på Akershus Universitetssykehus og snakket med nyrelege Christian Aalborg om akuttbehandling av rabdomyolyse. Klinikk, diagnostikk, behandling og prognoser. 

Last ned og kos deg med litt faglig påfyll på vei til jobb eller liknende:)

Organdonasjon del 2, organbevarende behandling

Organdonasjon del 2, organbevarende behandling

July 19, 2019

I del 1 om organdonasjon har jeg fått med meg donorsykepleier, Gry Solberg, til å fortelle om organdonasjon. Hvordan går man frem? Hvem spør? Hvem spørres? Hvordan spør man? Hva innebærer det å si ja til organdonasjon? 

 

I del 2, forteller anestesilege og donoransvarlig lege i OUS, Dag Wendelbo Sørensen om den organbevarende behandlingen, og hva det innebærer. 

Organdonasjon del 1

Organdonasjon del 1

July 19, 2019

I del 1 om organdonasjon har jeg fått med meg donorsykepleier, Gry Solberg, til å fortelle om organdonasjon. Hvordan går man frem? Hvem spør? Hvem spørres? Hvordan spør man? Hva innebærer det å si ja til organdonasjon? 

 

I del 2, forteller anestesilege og donoransvarlig lege i OUS, Dag Wendelbo Sørensen om den organbevarende behandlingen, og hva det innebærer. 

Cyanidforgiftning

Cyanidforgiftning

June 7, 2019

Knut Erik Hovda har gjestet Akuttpodden og snakker om cyanidforgiftning i denne episoden. Hva er cyanid? Hva gjør det med cellene våre? Hvordan skille cyanid- fra en CO-forgiftning? Hvordan behandle cyanidforgiftning og hvordan virker behandlingen?

 

For å forberede meg til denne episoden, har jeg lest grunnleggende kjemi og fysikk om cellens metabolisme i boken Menneskets fysiologi, utgitt av Gyldendal Akademisk. 

Akuttpodden sponses av Gyldendal Akademisk.

Drukning og forebygging av drukning

Drukning og forebygging av drukning

May 29, 2019

Vi går sommer og lysere tider i møte, men også en dyster statistikk i møte. Juni, juli og august er er månedene der flest drukner her til lands. Hvem er det som drukner? Hvorfor drukner de? Hvordan kan vi oppdage en som er i ferd med å drukne? Hvordan behandle drukning? Det viktigste er dog, hvordan forebygge drukning? Overlege i Luftambulanseavdelingen i OUS, Halvard Stave, gjester Akuttpodden og snakker med meg om dette. 

102 personer døde som følge av drukning i fjor. La oss sammen få ned denne statistikken. Hør hvordan i denne episoden. Del med venner og familie, denne episoden er ikke bare for helsepersonell. 

 

Bøker brukt til forberedelse av denne episoden, er Menneskets fysiologi utgitt av Gyldendal Akademisk.

Drukningsstatistikk er hentet fra Redningsselskapet sine nettsider. 

Kols del 2

Kols del 2

May 10, 2019
Dagfinn Skrede har gjestet Akuttpodden og gjør rede for patofysiologi ved KOLS i del 1. Behandling ved kols eksaserbasjon (kols-forverring) hører du om i del 2. 
 
Bøker brukt i forberedelse til denne episoden er fra Gyldendal akademisk, spesielt kapittel 5 i Klinisk sykepleie 1.